Postřehy

Trestní zákoník v §210 definuje pojistný podvod takto:

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

Je možné, že se při uplatňování pojistného plnění může dopustit pojistného podvodu i někdo jiný, než ten, kdo právo na pojistné plnění uplatňuje? Například tím, že prohlásí, že pojistné plnění nelze poskytnout a následně, pod tlakem okolností změní názor?

Komplexní služby v pojišťovnictví20.02. 2017

Likvidace pojistných událostí, včasná a spravedlivá výplata pojistného plnění, to je to, co pojištěný od své pojistné ochrany především požaduje. Máte pochybnosti o správnosti výpočtu pojistného plnění?

Novinky v roce 201720.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

Kontakt

Název společnosti: YSAT PLZEŇ, spol. s r. o.

IČ: 62622081
DIČ: CZ62622081

Spisová značka: C 6276 vedená u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Klabava 152, 338 41 Klabava
Adresa pro doručování, kancelář: Borská 55, 301 00 Plzeň
Tel: +420 377 372 579
Fax: +420 377 376 922
e-mail: ysat@ysat.cz

Jednatel: Ing. Gustav Vacek
Tel.: +420 777 289 120
e-mail: vacek@ysat.cz