Postřehy

Trestní zákoník v §210 definuje pojistný podvod takto:

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

Je možné, že se při uplatňování pojistného plnění může dopustit pojistného podvodu i někdo jiný, než ten, kdo právo na pojistné plnění uplatňuje? Například tím, že prohlásí, že pojistné plnění nelze poskytnout a následně, pod tlakem okolností změní názor?

Komplexní služby v pojišťovnictví20.02. 2017

Likvidace pojistných událostí, včasná a spravedlivá výplata pojistného plnění, to je to, co pojištěný od své pojistné ochrany především požaduje. Máte pochybnosti o správnosti výpočtu pojistného plnění?

Novinky v roce 201720.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

O YSAT - Komplexní služby v pojišťovnictví

Gustav Vacek - YSATSpolečnost YSAT PLZEŇ, spol. s r. o., člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, pro Vás dělá pojištění pojištěním již 20 let!

Za tu dobu se nám podařilo pomoci již tisícům klientů k tomu, aby jim pojištění skutečně k něčemu bylo. A to i když pojišťovna pojistné plnění z pojistné smlouvy původně zamítla.

Možná se Vám stalo, že když jste od pojišťovny něco potřebovali - nedopadlo to. Nejste sami...

V případě Vašeho oprávněného nároku na pojistné plnění máte s námi jistotu, že k pojistnému plnění skutečně dojde. To nám zaručuje vědomí, že svou práci děláme dobře. A Vám, že se máte na koho obrátit. 

Bojíte se nákladů? Naši odměnu si účtujeme pouze v případě úspěchu.

Ing. Gustav Vacek
jednatel YSAT PLZEŇ, spol. s r. o.

Nabízíme komplexní služby v oboru pojišťovnictví.

  • příprava výběrového řízení na pojištění podle zákona o veřejných zakázkách
  • zpacování rizikové zprávy
  • revize stávajících pojistých smluv