Postřehy

Trestní zákoník v §210 definuje pojistný podvod takto:

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

Je možné, že se při uplatňování pojistného plnění může dopustit pojistného podvodu i někdo jiný, než ten, kdo právo na pojistné plnění uplatňuje? Například tím, že prohlásí, že pojistné plnění nelze poskytnout a následně, pod tlakem okolností změní názor?

Komplexní služby v pojišťovnictví20.02. 2017

Likvidace pojistných událostí, včasná a spravedlivá výplata pojistného plnění, to je to, co pojištěný od své pojistné ochrany především požaduje. Máte pochybnosti o správnosti výpočtu pojistného plnění?

Novinky v roce 201720.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

Předepsané pojistné členů České asociace pojišťoven (ČAP) v životním pojištění v tis. Kč

 
Pojišťovna 1998 1999   index 99/98   1999 - podíl
Česká pojišťovna a.s. 7 888 443 8 494 431 107,7 43,15 %
IPB Pojišťovna, a.s. 2 151 872 4 364 562 202,8 22,17 %
Nationale-Nederlanden životní pojišťovna 2 850 604 3 535 463 124,0 17,96 %
Allianz pojišťovna, a.s. 443 057 650 163 146,7 3,30 %
Kooperativa, pojišťovna, a.s. 534 494 606 000 113,4 3,08 %
První americko-česká pojišťovna, a.s. 462 299 578 109 125,1 2,94 %
Generali Pojišťovna a.s. 289 603 408 155 140,9 2,07 %
Winterthur pojišťovna, a.s. 144 928 331 359 228,6 1,68 %
Česko-rakouská pojišťovna, a.s. 64 725 183 242 283,1 0,93 %
ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. 139 176 176 704 127,0 0,90 %
Komerční pojišťovna, a.s. 43 534 167 700 385,2 0,85 %
Commercial Union, životní pojišťovna, a.s. 16 526 98 124 593,8 0,50 %
VICTORIA pojišťovna,a.s. 25 972 38 072 146,6 0,19 %
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. 13 559 15 200 112,1 0,08 %
Pojišťovna UNIVERSAL, a.s. 10 682 14 000 131,1 0,07 %
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 5 576 9 350 167,7 0,05 %
Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. 0 7 409 0 0,04 %
ČSOB Pojišťovna a.s. 3 763 5 272 140,1 0,03 %
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 429 3 629 845,9 0,02 %
Union pojišťovna, a.s. 0 210 0 0,00 %
CERTUSIA, pojišťovna a.s. 0 x 0 0,00 %
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. 0 x 0 0,00 %
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 0 x 0 0,00 %
ČP Direct pojišťovna 0 x 0 0,00 %
D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s. 0 x 0 0,00 %
EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. 0 x 0 0,00 %
Evropská Cestovní Pojišťovna,a.s. 0 x 0 0,00 %
Gerling-Konzern Všeobecná pojišťovací a.s. 0 x 0 0,00 %
Gothaer Versicherugen 0 x 0 0,00 %
KRAVAG-SACH, organizační složka 0 x 0 0,00 %
POJIŠŤOVNA PATRIE, a.s. 0 x 0 0,00 %
Pojišťovna Slavia a.s. 0 x 0 0,00 %
Celkem ČAP 15 089 242 19 687 154 130,5 100 %