Postřehy

Trestní zákoník v §210 definuje pojistný podvod takto:

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

Je možné, že se při uplatňování pojistného plnění může dopustit pojistného podvodu i někdo jiný, než ten, kdo právo na pojistné plnění uplatňuje? Například tím, že prohlásí, že pojistné plnění nelze poskytnout a následně, pod tlakem okolností změní názor?

Komplexní služby v pojišťovnictví20.02. 2017

Likvidace pojistných událostí, včasná a spravedlivá výplata pojistného plnění, to je to, co pojištěný od své pojistné ochrany především požaduje. Máte pochybnosti o správnosti výpočtu pojistného plnění?

Novinky v roce 201720.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

Přehled povolených pojišťoven

N ACE European Group Ltd, organizační složka
Pobřežní 620, 186 00 Praha 8
 
  Tel.: +420 222 351 251 Fax: +420 222 351 291   infocz@ace-ina.com
http://www.aceeuropeagroup.com
N AEGON Hungary Closed Company Ltd., organizační složka
Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4
 
  tel.: +420 244 090 387
fax: +420 244 090 390
  vasedotazy@aegon.cz
www.aegon.cz
Ž AEGON Pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4
 
  tel.: +420 844 100 200
fax: +420 244 090 390
  vasedotazy@aegon.cz
www.aegon.cz
  AGA International SA - organizační složka Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7   tel.: +420 283 002 888
modrá linka: +420 844 111 365
  klient@mondial-assistance.cz http://www.mondial-assistance.cz
  AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
 
  Tel.: +420 234 108 311 Fax: +420 234 108 384   informace@aig.com www.aig.com/cz
U Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
  tel.: +420 224 405 111
fax: +420 242 455 555
bezplatná info linka: +420 800 170 000
  klient@allianz.cz
www.allianz.cz
  Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Karlín
 
  tel.: +420 236 089 283
fax: +420 236 089 269
  info.cz@atradius.com
http://www.atradius.cz
U AXA pojišťovna a.s.
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
  tel.: +420 225 021 111
fax: +420 225 021 200
AXA linka 14 292
  info@axa.cz
www.axa.cz/lide
Ž AXA životní pojišťovna a.s.
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
  tel.: +420 225 021 111
fax: +420 225 021 200
bílá linka: +420 841 111 121
  info@axa.cz
www.axa.cz/lide
  Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku
Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9
 
  fax: +420 221 594 429 Bezplatná infolinka: 800 100 899   service@baslerpojistovna.cz http://www.deutscherring.cz
N BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2
 
  tel.: +420 234 240 234
fax: +420 234 240 112
  czinfo@cardif.com
www.cardif.cz
  Cestovní pojišťovna  ADRIA Way družstvo Mírové nám. 3d/519, 703 00 Ostrava
 
  tel.: +420 596 664 033
fax: +420 596 664 035
  adriaway@adriaway.cz http://www.pojistovna-adria.cz
  CG Car- Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft organizační složka pro Českou republiku
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
 
  tel.: +420 233 089 817
fax: +420 233 089 820
  info@cargarantie.cz http://ww.cargarantie.com
  COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko
náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
 
  tel.: +420 221 594 420
fax: +420 221 594 429
  service@deutscherring.cz www.deutscherring.cz
  Česká kancelář pojistitelů
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
 
  tel.: +420 221 413 111
fax: +420 257 322 370
  nfo@ckp.cz
www.ckp.cz
U Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Budějovická 5, 140 21 Praha 4
 
  tel.: +420 956 451 111
fax: +420 956 449 600
  info@cpp.cz
www.cpp.cz
U Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 110 00 Praha
 
  tel.: +420 224 550 444   cpas@cpoj.cz
www.ceskapojistovna.cz
N Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
  tel.: +420 267 222 515
fax: +420 267 222 936
bezplatná linka:
+420 841 111 132
  info@zdravi.cz
www.zdravi.cz
U ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice   tel.: +420 467 007 111
fax: +420 467 007 444
bezplatná linka:
+420 800 100 777
  info@csobpoj.cz
www.csobpoj.cz
N D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s. Benešovská 40, 101 00 Praha 10
 
  tel.: +420 267 990 711
fax: +420 267 990 722
  das@das.cz www.das.cz
N DEUTSCHER RING Sachversicherungs - AG, pobočka pro Českou republiku
Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9
 
  tel.: +420 221 594 420 fax: +420 221 594 429   service@deutscherring.cz www.deutscherring.cz
N DIRECT Pojišťovna, a.s.
Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7
 
  tel.: +420 225 290 111 fax: +420 225 290 411   info@direct.cz www.direct.cz
U ERGO pojišťovna, a.s.
Francouzská 28, 120 00 Praha 2
 
  tel.: +420 221 585 111
fax: +420 221 585 500
  info@ergo.cz http://www.ergo.cz/
N ERV pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
 
  tel.: +420 221 860 111
fax: +420 221 860 100
  klient@ERVpojistovna.cz
www.ervpojistovna.cz
N Euler Hermes Europe SA, organizační složka Molákova 576/11, 186 00 Praha
 
  Tel.: +420 266 109 511
Fax: +420 266 109 520
  info.cz@eulerhermes.com www.eulerhermes.de
N Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.
Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1
 
  Tel.: +420 222 841 111
Fax: +420 222 844 001
  www.egap.cz
info@egap.cz
U Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
  tel.: +420 221 091 111
fax: +420 221 091 300
klientský servis:
+420 844 188 188
  servis@generali.cz
www.generali.cz
N HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1
 
  Tel.: +420 224 948 473
Fax: +420 224 948 475
  info@halali-pojistovna.cz www.halali-pojistovna.cz
U Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Římská 45, 120 00 Praha 2
 
  tel.: +420 222 119 111
fax: +420 222 514 412
  info@hvp.cz
www.hvp.cz
  HDI Versicherung AG, organizační složka Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2
 
  tel.: +420 220 190 210
fax: +420 220 190 299
  info@hdiczech.cz
www.hdiczech.cz
N ING pojišťovna, a.s.
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
 
  Tel.: +420 257 473 111
Fax: +420 257 473 555
  www.ing.cz
recepce-ZA@ing.cz
Ž ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
 
  Tel.: +420 257 473 111
Fax: +420 257 473 555
  www.ing.cz
recepce-ZA@ing.cz
N ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
  tel.: +420 257 471 111
fax: +420 257 473 555
bezplatná linka:
+420 800 159 159
  klient@ing.cz
www.ing.cz
Ž INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Nusle
 
  Tel.: +420 272 101 099
Fax: +420 272 101 009
  jan.cupa@axa-assistnace.cz
U Komerční pojišťovna, a.s.
Karolinská 1/650, 186 00 Praha
 
  tel.: +420 222 095 111
fax: +420 222 095 999
  servis@komercpoj.cz
www.kb-pojistovna.cz
U Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
 
  tel.: +420  956 421 111
fax: +420 956 449 000
  info@koop.cz
www.koop.cz
N KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683, 140 00 Praha 4
 
  Tel.: +420 261 097 575
Fax: +420 241 409 522
  www.kupeg.cz info@kupeg.cz
U MAXIMA pojišťovna, a.s.
Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6
 
  tel.: +420 224 305 403
fax: +420 224 305 412
  info@maxima-as.cz
www.maxima-as.cz
  MetLife pojišťovna a.s.
V Celnici 10, 117 21 Praha 1
 
  tel.: +420 227 111 111 fax: +420 227 111 777   metlife@metlife.cz
www.metlife.cz
N Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka Střešovická 748/48, 162 00 Praha 6
 
  Tel.: +420 233 312 836
Fax: +420 233 312 839
  www.agrapojistovna.cz
agra@agrapojistovna.cz
Ž Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group
nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice
 
  tel.: +420 466 051 111
fax: +420 466 051 380
  pojistovnacs@pojistovnacs.cz
www.pojistovnacs.cz
N Pojišťovna VZP, a.s.
Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 – Holešovice
 
  tel.: +420 233 006 311
fax: +420 233 006 300
  info@pvzp.cz
www.pvzp.cz
N QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, organizační složka
Na Pankráci 1638/127, 140 00 Praha 4
 
  Tel.: +420 222 247 377
Fax: +420 222 245 640
  www.qbeeurope.com
info@cz.gbe.com
N Servisní pojišťovna a.s.
Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín
  Tel.: +420 577 211 000
Fax: +420 577 217 889 Bezplatná info linka: 800 149 235
  www.pcsp.cz
info@pcsp.cz
N Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1
 
  tel.: +420 255 790 111
fax: +420 255 790 199
  sekretariat@slavia-pojistovna.cz
www.pojistovna-slavia.cz
N Stewart Title Limited, organizační složka Bozděchova 7, 150 00 Praha 5
 
  Tel.: +420 225 275 300
Fax: +420 225 275 301
   
N Triglav pojišťovna, a.s.
Novobranská 544/1, 602 00 Brno, Brno-město
 
  tel.: +420 542 425 000
fax: +420 542 217 910
  brno@triglav.cz
www.triglav.cz
N Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
  Tel.: +420 844 111 211
Fax: +420 225 393 777 Bezplatná info linka: 800 120 020
  www.unionpojistovna.cz
union@unionpojistovna.cz
U UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136/810, 160 12 PRAHA 6
  tel.: +420 225 393 111
fax: +420 225 393 777
bezplatná linka:
+420 800 120 020
  info@uniqa.cz
www.uniqa.cz
N Vitalitas pojišťovna, a.s.
Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7
 
  Tel.: +420 261 105 206
Fax: + 420 261 105 211
  www.vitalitas.cz
infocesty@vitalitas.cz
N Wüstenrot pojišťovna a.s.
Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4
  tel.: +420 257 092 155
fax: +420 257 092 605
Bezplatná linka: 800 255 555
  info@wuestenrotpojistovna.cz
www.wuestenrot.cz
Ž Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.
Na Hřebenech II 1718/8,140 23 Praha 4
  tel.: +420 257 092 155
fax: +420 257 092 596
Bezplatná linka: 800 225 555
  kontakt@wuestenrot.cz
www.wuestenrot.cz

  Zdroj ČNB, 27. 8. 2013

Další subjekty pojistného trhu

  Česká asociace pojišťoven
Budova Gemini B Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
  tel.:  + 420 222 350 150
fax:  + 420 221 413 400
  www.cap.cz info@cap.cz 

  Vysvětlivky:
U - pojišťovna poskytuje životní i neživotní pojištění
Ž - pojišťovna poskytuje pouze životní pojištění
N - pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění