Postřehy

Trestní zákoník v §210 definuje pojistný podvod takto:

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

Je možné, že se při uplatňování pojistného plnění může dopustit pojistného podvodu i někdo jiný, než ten, kdo právo na pojistné plnění uplatňuje? Například tím, že prohlásí, že pojistné plnění nelze poskytnout a následně, pod tlakem okolností změní názor?

Komplexní služby v pojišťovnictví20.02. 2017

Likvidace pojistných událostí, včasná a spravedlivá výplata pojistného plnění, to je to, co pojištěný od své pojistné ochrany především požaduje. Máte pochybnosti o správnosti výpočtu pojistného plnění?

Novinky v roce 201720.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

Znalecké posudky v pojišťovnictví

  • vyřízení každé pojistné události vyžaduje odbornou péči, důkladnou znalost významů pojmů a souvislostí užitých v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách
  • naše více jak dvacetiletá praxe a skutečnost, že se po celou dobu věnujeme výhradně pojišťovnictví, je reálnou zárukou na úspěšné vyřízení Vašich oprávněných požadavků a nároků
  • vypracování znaleckého posudku z oboru pojišťovnictví je v mnoha případech nutným prostředkem pro uplatnění Vašich práv při soudním projednání