Postřehy

Trestní zákoník v §210 definuje pojistný podvod takto:

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

Je možné, že se při uplatňování pojistného plnění může dopustit pojistného podvodu i někdo jiný, než ten, kdo právo na pojistné plnění uplatňuje? Například tím, že prohlásí, že pojistné plnění nelze poskytnout a následně, pod tlakem okolností změní názor?

Komplexní služby v pojišťovnictví20.02. 2017

Likvidace pojistných událostí, včasná a spravedlivá výplata pojistného plnění, to je to, co pojištěný od své pojistné ochrany především požaduje. Máte pochybnosti o správnosti výpočtu pojistného plnění?

Novinky v roce 201720.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

Novinky v roce 2017

20.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

Kromě toho se chystá obnovení sankce pro majitele vozidel, která nebudou mít sjednáno povinné ručení. Tedy kromě náhrady veškeré újmy, způsobené nepojištěným vozidlem, úhrady nákladů vynaložených v souvislosti s šetřením škody, pokuty za provozování vozidla bez pojištění, pokuty za nepředložení zelené karty, bude zavedena další sankce. V nedávné minulosti zde již byla podobná sankce uplatňována a postihla tisíce řidičů, kteří museli platit za to, že nemají povinné ručení sjednáno a to i v případech, kdy neměli povinnost povinné ručení sjednat. Lze očekávat, že formulace sankce bude logičtější než v minulosti. Především očekáváme zdůvodnění, co se z takové pokuty bude hradit, když už nyní provozovatel vozidla musí uhradit veškerou škodu, veškeré náklady na šetření a dvě stávající pokuty (za nesjednání povinného ručení a za nepředložení zelené karty).