Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Další informace podle zákona č. 38/2004 Sb.

Plnění povinností podle platných právních předpisů

 1. §21, odst. 5, písm. a):
  1. obchodní firma: YSAT PLZEŇ, spol. s r. o.
  2. sídlo: Klabava 152, 338 41 Klabava
  3. jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
   1. Ing. Gustav Vacek, jednatel (ve všech věcech), telefon: 777 289 120, mail: vacek@ysat.cz
  4. jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu §6, odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jednají tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé (řazeno abecedně):
   1. Ing. Pavel Jiskra (041922PPZ)
   2. Věra Lisacová (032263PPZ)
   3. Ing. Jiřina Mikolášová (032265PPZ)
   4. Lukáš Nohovec (230151PPZ)
   5. Ing. Svatava Nohovcová (032260PPZ)
   6. Bc. Jiří Prančl (038400PPZ)
   7. Zdeněk Šidlo (032264PPZ)
   8. Andrea Šidlová (146947PPZ)
   9. Mgr Petr Šťastný (233810PPZ)
   10. Blanka Tomanová (032262PPZ)
   11. Dana Vacková (032261PPZ)
   12. Ing. Petr Vaněk (228904PPZ)
 2. §21, odst. 5, písm. b):
  1. YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (032227PA, 032228PM)
  2. ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS. WEB09. DIRECT_FIND?p_lang=cz)
 3. §21, odst. 5, písm. c):
  1. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny
 4. §21, odst. 5, písm. d):
  1. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele
 5. §21, odst. 5, písm. e):
  1. Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat jednateli společnosti (viz bod 1.3.1.).
  2. Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu.
  3. V případě sporu v oblasti životního pojištění lze postupovat podle zákona č. 229/2002 Sb. (o finančním arbitrovi).
  4. Spory lze řešit i mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce.
 6. §21, odst. 6, písm. a): pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu podle zákona č. 38/2004 Sb., §21, odst. 7)
 7. §21, odst. 6, písm. b): pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven
 8. §21, odst. 6, písm. c): viz body 6. a 7.
 9. §21, odst. 7: pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.
 10. §21, odst. 8: Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.
 11. §21, odst. 9: informace podle §21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách na adrese: www.ysat.cz/o-ysat-dalsi-informace-podle-zakona-c-382004-sb/, nebo formou písemné zprávy.

Povinné informace - archiv

 

 

Název souboru

Platnost od

Platnost do

PI20190315.pdf

15.03.2019

11.07.2019

PI20181128.pdf

01.12.2018

14.03.2019

PI382004.pdf

dle zákona č. 38/2004 Sb.

30.11.2018