Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb.

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1:

K § 88, bodu 1, písm. a):
 1. Jméno: YSAT PLZEŇ, spol. s r. o.
 2. Sídlo: Klabava 152, 338 41 Klabava
 3. YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je: Ing. Gustav Vacek, jednatel společnosti
 4. YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:
4.1. Ing. Pavel Jiskra (041922PPZ)
4.2. Věra Lisacová (032263PPZ)
4.3. Ing. Jiřina Mikolášová (032265PPZ)
4.4. Lukáš Nohovec (230151PPZ)
4.5. Ing. Svatava Nohovcová (032260PPZ)
4.6. Bc. Jiří Prančl (038400PPZ)
4.7. Zdeněk Šidlo (032264PPZ)
4.8. Andrea Šidlová (146947PPZ)
4.9. Mgr. Petr Šťastný (233810PPZ)
4.10. Blanka Tomanová (032262PPZ)
4.11. Dana Vacková (032261PPZ)
4.12. Ing. Petr Vaněk (228904PPZ)
 
(čísla v závorkách označují registrační čísla v registru pojišťovacích zprostředkovatelů podle zákona č. 38/2004 Sb.)
 
K § 88, bodu 1), písm. b):
 
 1. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)
 
K § 88, bodu 1), písm. c):
 
 1. Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3., telefonické spojení: 777 289 120, mail: vacek@ysat.cz). Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz).
 
K § 88, bodu 1), písm. d):
 
 1. Jméno zastoupeného:
  1. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník
  2. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.
  3. V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. YSAT PLZEŇ, spol. s r. o.
 
K § 88, bodu 1), písm. e):
 1. Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:
  1. Allianz pojišťovna, a.s.
  2. Česká pojišťovna a.s.
  3. Direct pojišťovna, a.s.
  4. Generali Pojišťovna a.s.
  5. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
  6. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  7. Pojišťovna VZP, a.s.
  8. UNIQA pojišťovna, a.s.
  9. Colonnade Insurance S. A., organizační složka
  10. D. A. S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
  11. EULER HERMES SA, organizační složka
 
K § 88, bodu 1), písm. f):
 1. YSAT PLZEŇ, spol. s r. o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.
 
K § 88, bodu 1), písm. g):
 1. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. nebo jeho vázaných zástupců.

 

K § 88, bodu 1), písm. h):
 1. YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

 

K § 88, bodu 1), písm. i):
 
 1. YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

 

K § 88, bodu 1), písm. j):
 1. V případě, že by měl být YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:
  1. Pevnou částkou nebo
  2. Hodinovou sazbou
  3. Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti
 
 
V Klabavě, dne 28. listopadu 2018.