Postřehy

Trestní zákoník v §210 definuje pojistný podvod takto:

Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

Je možné, že se při uplatňování pojistného plnění může dopustit pojistného podvodu i někdo jiný, než ten, kdo právo na pojistné plnění uplatňuje? Například tím, že prohlásí, že pojistné plnění nelze poskytnout a následně, pod tlakem okolností změní názor?

Komplexní služby v pojišťovnictví20.02. 2017

Likvidace pojistných událostí, včasná a spravedlivá výplata pojistného plnění, to je to, co pojištěný od své pojistné ochrany především požaduje. Máte pochybnosti o správnosti výpočtu pojistného plnění?

Novinky v roce 201720.02. 2017

V roce 2017 předpokládáme projednávání zákona, který uloží i provozovatelům zahradních traktůrků mít uzavření povinné ručení.

Uplatňování pojistného plnění

DOMLUVÍME SE I S VAŠÍ POJIŠŤOVNOU

Ysat - domluvíme se i s mongolemNedokážete se domluvit s pojišťovnou na pojistném plnění? Pomůžeme Vám!

Často se můžeme setkat s tím, že uznání nároku klienta na pojistné plnění předchází složité jednání. V této oblasti máme dlouholeté bohaté zkušenosti.

Svěřte se odborníkům!

Převezmeme řízení Vaší pojistné události a dovedeme ji do zdárného konce.
Zpracujeme znalecký posudek v oboru pojišťovnictví.

Když chcete od pojištění víc než slevu, provedeme:

  • průzkum trhu a připravíme vám individuální pojistnou ochranu vašeho podniku podle vašich potřeb
  • povedeme komplexní správu vašich pojistných smluv, včetně vyřizování škod

Když zjistíte, že jsou vaše pojistné smlouvy špatné, ještě to nemusí znamenat, že je pozdě na nápravu.